Depot kontenerowy

Składowanie, naprawy, serwis, obsługa informatyczna

Centrostal Logistics oferuje usługi depotu kontenerowego Centrostalu Łódź prowadzonego w Łodzi przy ulicy Brukowej 24.

  • Powierzchnia składowisk umożliwia na złożenie kontenerów w ilości 6000 TEU.
  • Maksymalna roczna możliwość przeładunkowa osiąga wartość 72 000 TEU
  • Obsługuje kontenery 10’ 20’ 30’ 40’ 45’ HC, DV
  • Dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem załadowczo-wyładowczym typu reachstacker, zarówno do kontenerów pustych jak i pełnych.

Depot kontenerowy jest wyposażony w nowoczesny system informatyczny umożlwiający klientom monitorowanie on-line stanu składowanych kontenerów jak również przesyłanie drogą elektroniczną dyspozycji dotyczących zdeponowanych kontenerów.

Depot uzupełnia swoją ofertę o usługi konserwacyjno-naprawcze uszkodzonych kontenerów oraz czyszczenia kontenerów.

GODZINY PRACY: od poniedziałku do piątku: 6:00-22:00