Agencja celna

Eksport, Import, Magazyn czasowego składowania

Centrostal Logistics dla zapewnienia kompleksowej oferty logistycznej uruchomił agencję celną, oferującą obsługę celną przesyłek w eksporcie i imporcie. Naszym klientom oferujemy:

  • organizacja przeładunków pod dozorem celnym;
  • reprezentacja Klienta za pośrednictwem agencji celnej przed Urzędem Celnym;
  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej;
  • wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia;

Centrostal Logistics posiada magazyn celny oferujący składowane towarów neutralnych pod dozorem celnym w magazynie czasowego składowania; Pozwolenie na prowadzenie Magazynu Czasowego Składowania – wydane przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.

Centrostal Logistics oferuje realizację operacji tranzytowych T1 wraz z zabezpieczeniem należności celno-podatkowych. Zapewniamy szybką, profesjonalną i rzetelną obsługę celną oraz przedstawicielstwo przed organami celnymi.